SPOLEČNOST PŘÁTEL AFRIKY

Konference Česká republika a Afrika

 • Datum konání: 25. října 2007
 • Místo konání: Velký sál Černínského paláce, Ministerstvo zahraničních věcí
 • Pořadatel: Společnost přátel Afriky ve spolupráci s Rozvojovým střediskem Ústavu mezinárodních vztahů a Pracovní skupinou Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro koordinaci příprav na zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj

Účel konference: Cílem konference je poskytnout zástupcům diplomatického sboru, státní správy, podnikatelské veřejnosti, akademické sféry a neziskových organizací příležitost pro vyhodnocení česko-afrických politických vztahů, ekonomických vztahů a vztahů rozvojové spolupráce, přispět tak k prosazování pozitivního obrazu Afriky v české veřejnosti a ke zvýšení povědomí české společnosti o možnostech politických, ekonomických, kulturních a sociálních vztahů s africkým kontinentem.

Program:

 • 9.00 - 9.30 hod.: zahájení konference ministrem zahraničních věcí České republiky panem Karlem Schwarzenbergem, předsedou Společnosti přátel Afriky a doyenem diplomatického sboru afrických států se sídlem v Praze, velvyslankyní Ghanské republiky paní Veronicou Sharon Boakye Kufuor (bude potvrzeno)
 • 9.40 - 12.00 hod.: tématický blok "Úloha Afriky ve světě, Afrika - OSN, Evropská unie, Česká republika"
  Moderátor: PhDr. Vladimír Klíma, CSc., bývalý předseda Společnosti přátel Afriky a velvyslanec České republiky v Ghanské republice
 • 9.40 - 9.55 hod.: vystoupení ředitele odboru států Blízkého východu a Afriky Ministerstva zahraničních věcí České republiky RNDr. Josefa Rychtara
 • 9.55 - 10.10 hod.: vystoupení velvyslankyně Jihoafrické republiky v České republice paní Nomsa Q.J. Dube
 • 10.10 - 10.25 hod.: vystoupení člena Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Jana Schwippela, CSc. (bude potvrzeno)
 • 10.25 - 10.40 hod.: vystoupení místopředsedy 15. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj JUDr. Jiřího Hlaváčka
 • 10.40 - 10.55 hod.: vystoupení vedoucí úseku vnějších vztahů Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii Ing. Blanky Fajkusové, Ph.D.
 • 10.55 - 11.10 hod.: vystoupení pověřeného vedením odboru analýz a plánování Ministerstva zahraničních věcí České republiky Mgr. Jaroslava Olši, jr.
 • 11.15 - 12.00 hod.: diskuse, závěry, doporučení
 • 12.00 - 13.00 hod.: přestávka na studený oběd a kávu
 • 13.00 - 15.00 hod.: tématický blok "Ekonomické vztahy ČR s Afrikou"
  Moderátor: Doc. PhDr. Lenka Adamcová, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
 • 13.00 - 13.15 hod.: vystoupení pověřeného řízením sekce předsedy vlády České republiky pro obranu, bezpečnost a zahraniční politiku PhDr. Juraje Chmiela, CSc.
 • 13.15 - 13.45 hod.: vystoupení ředitele odboru mimoevropských zemí Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Ing. Vlastimila Lorenze (bude potvrzeno)
 • 13.45 - 14.00 hod.: vystoupení představitele Svazu průmyslu a dopravy České republiky (bude potvrzeno)
 • 14.00 - 14.15 hod.: vystoupení představitele Hospodářské komory České republiky (bude potvrzeno)
 • 14.20 - 15.00 hod.: diskuse, závěry, doporučení
 • 15.00 - 15.30 hod.: přestávka na kávu
 • 15.30 - 17.30 hod.: tématický blok "Rozvojová spolupráce ČR s Afrikou"
  Moderátor: PhDr. Petr Jelínek, vedoucí Rozvojového střediska Ústavu mezinárodních vztahů
 • 15.30 - 16.00 hod.: vystoupení vrchního ředitele teritoriální sekce II MZV PhDr. Jakuba Karfíka
 • 16.00 - 16.15 hod.: vystoupení výkonného tajemníka Pracovní skupiny Rady vlády České republiky pro udržitelný rozvoj pro koordinaci příprav na zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj JUDr. Jiřího Hlaváčka
 • 16.15 - 16.30 hod.: vystoupení rektora České zemědělské univerzity v Praze prof. Ing. Jana Hrona, DrSc. (bude potvrzeno)
 • 16.30 - 16.45 hod.: vystoupení představitele Člověka v tísni, o.p.s.
 • 16.45 - 17.30 hod.: diskuse, závěry a doporučení
 • 17.30 - 18.00 hod.: přijetí závěrečného dokumentu - "Doporučení pro rozvoj česko-afrických vztahů"
 • 18.00 - 19.00 hod.: slavnostní ukončení - zástupce Ministerstva zahraničních věcí, zástupce Společnosti přátel Afriky, zástupce afrického diplomatického sboru v Praze číše vína, občerstvení
návrh, stav k 5. 10. 2007

Pro Společnost přátel Afriky vytvořil Petr Dovičín www.woodstock.wz.cz
W3C XHTML 1.0 Strict W3C CSS 2.0