SPOLEČNOST PŘÁTEL AFRIKY

Organizační struktura pobočky SPA Brno

Organizační struktura pobočky SPA Brno a rozdělení pravomocí a zodpovědností

Brněnská pobočka sdružuje Společnost česko - arabskou a Společnost přátel Afriky.

Pobočka má společné hospodaření a jeden účet. Číslo účtu: 0187 326 659/0300

Brněnská pobočka má k únoru 2005 celkem 42 členů a je otevřená dalším zájemcům.

Místo pro schůzky je ve Faraonu, případně další možnosti.

Komunikace je prostřednictvím telefonů, emailů, dopisů členům, kteří email nemají a schůzkami výboru i celé pobočky.

V čele pobočky stojí výbor s následující organizační strukturou:

Ing. Rostislav Tesař

- předseda. Reprezentuje pobočku Brno. Zodpovídá za činnost pobočky, dodržování stanov a plnění cílů, hospodaření pobočky. Koordinace akcí s magistrátem MB a vedením v Praze. Přednášková činnost na VŠ, adopce Diany. Spolupráce se Solid Africa, Sdružením Nigerijců v ČR, nadací "New vision for helping Africa" (Orlando)

RNDr. Ivan Mrázek

- místopředseda pro SPA. Kontakty na vedení SPA v Praze. Přednášková činnost, kontakty s MZM a oddělením kultury magistrátu MB, experti pro Afriku, publikační činnost pro Bulletin. Setkání cestovatelů ČR v Prosiměřicích- přednášky

Ing. Stanislav Javora

- místopředseda. Koordinuje akce obou sekcí, spolupráce s časopisem "Český život" v arabštině, osobní kontakty s arabskými studenty, přednášková činnost pro VŠ.

Ing. Zdeněk Tomáš

- místopředseda pro SČA. Kontakty na vedení SČA v Praze. Spolupráce s Islámskou nadací při mešitě Brno, akce s arabskou tématikou, Arabské dny v ČR v roce 2005.

Dr. Jarmila Jurášová

- péče o africké a arabské studenty brněnských VŠ

Eva Vaverková

- mluvčí pobočky, komunikace s médii, především oznamování akcí, příprava Dne Afriky v Zoo Brno, zájezdy pro africké a arabské studenty.

Markéta Šmerdová

- koordinace a organizace Arabských dnů v ČR v roce 2005, zástupce Ing. Tomáše


Pro Společnost přátel Afriky vytvořil Petr Dovičín www.woodstock.wz.cz
W3CXHTML 1.0 Strict W3CCSS 2.0